ข้อมูลวีดีโอ

[title]
ฟิสิกส์ 7 วิชาสามัญ
หมวดหลัก : การศึกษา
คงเหลือ : 300
[field_borrow_button]
เนื้อหา

รวมตะลุยโจทย์ทั้งหมด 30 ข้อ

โจทย์ข้อที่ 1 ความเร่งที่ที่เกิดจาก เครื่องเคาะสัญญาณ
โจทย์ข้อที่ 2 อัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยและกราฟการเคลื่อนที่ v-t
โจทย์ข้อที่ 3 เฮลิคอบเตอร์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นไปในแนวดิ่ง แล้วปล่อยวัตถุลงมา ความสูงของวัตถุตอนที่ปล่อยลงมา
โจทย์ข้อที่ 4 จำนวนครั้งที่วัตถุถูกโยนขึ้นไปแล้วตกลงมากระดอนพื้น
โจทย์ข้อที่ 5 วัตถุถูกแรงผลักค่าหนึ่งให้เคลื่อนที่บนพื้นขรุขระ จากนั้นเปลี่ยนแรงที่ออกเพื่อหาความเร่งใหม่
โจทย์ข้อที่ 6 น้ำหนักบนตาชั่งของเด็กที่กำลังเคลื่อนที่ลง ขณะอยู่บนพื้นเอียง
โจทย์ข้อที่ 7 วางลังไว้บนท้ายรถบรรทุกที่กำลังเคลื่อนที่และระยะเวลาที่ลังจะหล่นจากท้ายรถบรรทุก
โจทย์ข้อที่ 8 ผูกวัตถุ 2 ชิ้นเข้ากับรอกเดี่ยวตายตัวและรอกเคลื่อนที่ แรงตึงเชือกที่ผูกติดมวลทั้งสอง
โจทย์ข้อที่ 9 ค่าของสปริงที่อ่านได้จากคานไม้ที่วางแขวนไว้ และวัตถุทรงกลมกลิ้งอยู่บนคานไม้
โจทย์ข้อที่ 10 หามวล ที่เกิดจากวัตถุแขวนอยู่บนรอกตายตัว และมีอีกมวลที่ถูกลากบนพื้นที่มีแรงเสียดทาน
โจทย์ข้อที่ 11 ระยะทางที่ไกลสุดของมวลที่เคลื่อนที่แบบโปรเครไทลล์ และการประยุกต์กฏอนุรักษ์พลังงาน
โจทย์ข้อที่ 12 ความเร็วของลูกบอลที่ถูกปล่อยในแนวดิ่งและตกกระทบพื้นเอียงและการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทลล์
โจทย์ข้อที่ 13 ความเร็วตอนรถยนต์วิ่งเข้าโค้ง และระยะทางที่ใช้เคลื่อนที่ก่อนเข้าโค้ง
โจทย์ข้อที่ 14 ความเร็วสูงสุดตอนเข้าโค้งลดลงกี่เปอร์เซนเมื่อเทียบความเร็วสูงสุดตอนเข้าโค้งตอนที่ฝนไม่ตก
โจทย์ข้อที่ 15 ใช้ค้อนทุบตะปูโดยที่ค้อนไม่กระดอนออกจากตะปู ระยะทางที่ตะปูกถูกตอกลงไป
โจทย์ข้อที่ 16 ลูกปืนใหญ่ถูกยิงออกไปทำให้ปืนใหญ่ที่ยึดไว้ด้วยสปริงหดเข้าไปและกฏอนุรักษ์พลังงาน กฏอนุรักษ์โมเมนตัม
โจทย์ข้อที่ 17 แผ่นโลหะกลมแบนถูกกลิ้งลงมาจากพื้นเอียง และเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยพร้อมกัน โมเมนต์ความเฉลื่อย
โจทย์ข้อที่ 18 กฏอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม และความถี่ที่เกิดจากการหมุน
โจทย์ข้อที่ 19 พลังงานความร้อน พลังงานศักย์ และจำนวนครั้งของการสั่นกระบอกขึ้นๆลงๆ
โจทย์ข้อที่ 20  กฏของแก๊ส ความดันเกจของยางรถยนต์ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน
โจทย์ข้อที่ 21 ความเร็วของคลื่นหน้าตรงที่หักเหผ่านตัวกลางที่สอง
โจทย์ข้อที่ 22 อัตราส่วนของความเข้มของเสียงที่สองคนได้ยินเครื่องบนระเบิดในอากาศ
โจทย์ข้อที่ 23 ความสว่าง พลังงานของแสงของแหล่งกำเนิดแสง
โจทย์ข้อที่ 24 ศักย์ไฟฟ้า ณ จุดที่รวมกันได้ศูนย์โวลต์ ที่เกิดจากทั้งสามประจุไฟฟ้า
โจทย์ข้อที่ 25 ความเร็วอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้าที่เกิดจากแผ่นประจุ บวกและลบ
โจทย์ข้อที่ 26 ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างสองจุด จากวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
โจทย์ข้อที่ 27 ความต่างศักย์สูงสุด และกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน และขดลวดเหนี่ยวนำ
โจทย์ข้อที่ 28 พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ ที่ต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม
โจทย์ข้อที่ 29 กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ตัวต้านทาน และการประยุกต์อนุพันเพื่อหาค่าความต้านทานสูงสุด
โจทย์ข้อที่ 30 ภาพสุดท้าย ที่ผ่านเลนส์ 3 ชิ้นวางซ้อนต่อๆกัน