ข้อมูลวีดีโอ

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และแปรอักษรเลขเก้าไทย (4 พ.ย. 59)

หมวด: ความรู้ทั่วไป

เนื้อหา