รายละเอียดวีดีโอ

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และแปรอักษรเลขเก้าไทย (4 พ.ย. 59)
หมวดหลัก : ความรู้ทั่วไป
เนื้อหา
-