ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษา เวียดนาม ต้องรู้

ผู้แต่ง: Pichaiebooks

สำนักพิมพ์: pichai book

หมวดหลัก: หนังสือรอการตรวจรับ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือที่รวบรวมภาษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกลุ่มสมาชิกอาเซียน พร้อมเรียนรู้ภาษาของแต่ละประเทศ ด้วยคำศัพท์พร้อมการ์ตูนภาพประกอบสีสันสวยงาม ที่นิยมใช้กัน เช่น คำกล่าวทักทาย การนับเลข เวลา อาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก สกุลเงิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เด็กเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน 2558 "

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-18 01:06
2019-02-13 01:06
2019-02-08 01:06