ข้อมูล eBook

ชื่อ: คิดโครงงานภาษาอังกฤษ

ผู้แต่ง: เบญญาภา โสภณ

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: หนังสือรอการตรวจรับ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ตัวอย่างการคิดโครงงานภาษาอังกฤษระดับ ประถม ? มัธยมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอวิธีการทำโครงงาน ห้อข้อที่ควรทำโครงงาน การวางแผนงาน และตัวอย่างการทำโครงงานที่มีคุณภาพ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-08 01:06