ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไมเคิล ไรท มองโลก

หมวดหลัก: วรรณกรรมแปล

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ผมเห็นว่าเพื่อนคนไทยจำนวนมาก ย่างเข้ามาในแดนสนธยาแห่งยุคสงสัย (Age of Doubt) จึงเขียนบทความแนวเสรีนิยมลงมติชนสุดสัปดาห์เป็นระยะ ๆ ผู้อ่านบางท่านมีแก่ใจเขียนจดหมายแสดงความเห็นด้วย และขอให้รวบรวมเป็นกลุ่ม จึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาบันทึกบทความจากปี 2545-2546 สนองความปรารถนาดีอนึ่ง ยังมีผู้อ่านบางท่านอ่านผมแล้วอารมณ์เสีย... ผมขอแนะนำท่านว่า "ไมเคิล ไรท" ไม่ได้เป็นวิชาบังคับหรอกครับ หากท่านไม่ชอบแล้วจะอ่านบทความของผมทำไม ชวนให้อ่านนักเขียนที่น่ารักกว่าผม ท่านจะได้มีจิตสุขสำราญไม่เสียอารมณ์เปล่า ๆ