ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศิลปะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยมศึกษา

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยม4-6 ตามหลักสูตร และเพื่อการประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาซึ่งแบ่งออกเป็นเรื่องๆ  พร้อมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดผลประเมินผล

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-16 01:06
2019-02-08 01:06
2019-01-19 01:07
2018-12-01 01:07
2018-09-06 01:06
2018-03-28 01:05