ข้อมูล eBook

ชื่อ: มินกาลาบา สวัสดีเมียนมาร์ พ.1

หมวดหลัก: อาเซียน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือที่จะพาผู้อ่านไปรู้จักพม่าหรือเมียนมาร์ทุกแง่ทุกมุมอย่างลึกซึ้ง ทั้งภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน ธรรมชาติอันสวยงาม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-01 01:07
2018-04-13 01:04