ข้อมูล eBook

ชื่อ: มังสโภชนา สารพัดเนื้อเพื่อสุขภาพ

หมวดหลัก: สาธารณสุข

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับการรับประทานเนื้อสัตว์ในแง่มุมสุขภาพ 57 ชนิด เช่น ปลาจะละเม็ด ไก่งวง จระเข้ แมลง ไข่มดแดง ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้รู้ว่า กินอย่างไรและเท่าไหร่จึงเป็นประโยชน์ และไม่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย ปิดท้ายด้วยสูตรอาหารแนะนำให้ลองทำกินเอง ในโลกของอาหารสุขภาพ ดูเหมือนว่าผักจะเป็นตัวเอก ขณะที่ “เนื้อสัตว์” มักถูกตราหน้าว่าเป็นตัวทำลายสุขภาพ แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นหากได้ทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพราะนอกจากผักแล้ว มนุษย์ก็ยังคงต้องรับประทานอาหารอื่นๆ อีก ได้แก่ เนื้อสัตว์ ข้าว และธัญพืชต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคุณค่าที่เราได้รับจากการบริโภคผักคือวิตามิน แต่ขณะเดียวกันแร่ธาตุต่างๆ ก็ยังเป็นสารอาหารสำคัญสำหรับร่างกายที่พบได้ในเนื้อสัตว์และธัญพืช ดังนั้น ทางสายกลางของการดูแลสุขภาพคือ การรับประทานอาหารทั้งผัก เนื้อสัตว์ และธัญพืชอย่างเหมาะสม ยืนยันด้วยคำนิยมของ รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาและอาหาร สถาบันโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-11 01:06
2018-09-11 01:06
2018-08-23 01:05