ข้อมูล eBook

ชื่อ: พูดคล่องไม่ต้องคิด

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การเรียนภาษาเป็นเรื่องของ การตั้งเป้าหมาย วิธีการ และการใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด Gabriel Wyner จะพาคุณเข้าสู่โลกของการเรียนภาษาที่แตกต่างและน่ามหัศจรรย์ ในวัย 30 ปี เขาสามารถพูดได้ถึง 6 ภาษาอย่างคล่องแคล่วด้วยวิธีการที่เขาค้นพบ เพื่อจะเรียนรู้ภาษาต่างๆ ด้วยตัวเองผ่านเวลาสั้นๆ ในระหว่างการเดินทางบนรถไฟใต้ดินที่ใช้เวลาราวๆ 1 ชม. ในแต่ละวัน เขาทำได้อย่างไร? ...นี่คือความลับที่เราจะมาเปิดเผยใน “พูดคล่องไม่ต้องคิด”และเชื่อเถอะ ถ้าเขาทำได้.... คุณก็ทำได้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-24 01:09
2018-09-20 01:06