ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฝรั่งหายคลั่ง(หรือยัง?)

หมวดหลัก: วรรณกรรมแปล

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"คนเราทุกชาติทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็นคนไทยตาดำๆ หรือฝรั่งมังค่าตาน้ำข้าว ล้วนแต่เกิดแก่เจ็บตาย คนเราจึงย่อมอยากรู้ว่าเราเป็นใคร และมีความหมายอย่างไรในชีวิตนี้ ในบทความเหล่านี้ผมพยายามศึกษาศิลปวัฒนธรรม เพื่อหาคำตอบให้ตาตัวเองสว่างและใจเบิกบาน หากท่านผู้อ่านอ่านบทความเหล่านี้ แล้วเห็นแสงสว่างหรือเกิดความสบายใจ ผมจะชื่นใจในชีวิตนี้ ตัวได้ทำประโยชน์บ้าง ไม่เสียชาติเกิด
"