ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปริศนาคำทายเก่งอังกฤษคิดให้ไว

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

นำเสนอเกมภาษาปริศนาคำทายที่ใช้คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ มาผูกเป็นประโยคสั้นๆด้วยไวยากรณ์ง่ายๆ และเป็นคำคล้องจองให้ทายว่าคืออะไร ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางภาษาไปพร้อมๆกับทักษะการคิด  มีเฉลยท้ายเล่ม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-03 01:10
2018-12-27 01:10
2018-12-25 01:09
2018-12-24 01:09
2018-11-25 01:10
2018-11-19 01:12
2018-11-15 01:10
2018-09-19 01:06
2018-09-18 01:06
2018-09-13 01:06
2018-09-08 01:05
2018-09-07 01:06
2018-09-05 01:06
2018-08-23 01:05
2018-08-23 01:05

หน้า