ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความฝันของความฝัน (ปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

 มนุาย์ทุกคนมีความฝันและต้องการทำให้มันเป็นความจริง
แม้เป็นเพียงจุดเล็กๆ แต่หากเราค้นพบ "ความฝันของความฝัน"
ด้วยความใส่ใจและไตร่ตรอง พร้อมกับทำความเข้าใจโดยปราศจากอคติ
หรือความเพ้อฝันแบบลมๆ แล้งๆ เราก็จะสามารถสร้างความสำเร็จ
ที่ยิ่งใหญ่ในแบบฉบับของเราขึ้นมาได้ แม้จะประสบความสำเร็จยากลำบาก
ในการเดินทางช่วงต้นของชีวิต แต่ท้ายที่สุดก็จะพบความสำเร็จ
และความสุขในบั้นปลายชีวิต เพราะ "เราคือผู้ลิขิตชีวิตของเราเอง"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-16 01:09
2018-09-19 01:06
2018-09-14 01:08
2018-09-07 01:06
2018-08-28 01:06
2018-08-23 01:05
2018-07-20 01:08
2018-03-01 01:05
2018-02-22 01:06
2018-02-21 01:05
2017-12-26 01:04
2017-12-20 01:05
2017-12-14 01:05
2017-12-12 01:05
2017-12-06 01:05

หน้า