ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกมภาษาไทย สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นำเสนอแบบฝึกทักษะและเกมภาษาไทยที่ท้าทายสำหรับเรียนรู้ความหมายสำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย และฝึกใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์พร้อมเฉลย 

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-10 01:11
2018-11-07 01:09
2018-09-19 01:06
2018-09-15 01:07
2018-09-11 01:06
2018-09-06 01:06
2018-09-03 01:05
2018-08-23 01:05
2018-08-23 01:05
2018-07-13 01:07
2018-03-01 01:05
2017-12-28 01:05
2017-12-27 01:05
2017-12-27 01:05
2017-12-27 01:05

หน้า