ข้อมูล eBook

ชื่อ: Let's x The Zero One How to Paint CG : From Basic to Advance

สำนักพิมพ์: สตาร์พิคส์

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

คู่มือสอนวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงขั้นมืออาชีพ โดยเหล่านักวาดมือฉมัง จาก "The Zero One"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-02-06 01:05