ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทางอีศาน ฉบับที่ ๕๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: นิตยสารทางอีศาน

หมวดหลัก:

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๕๐
ปีที่ ๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
ฉบับ: แกะรอยคำว่า “เงือก”
ภูมิปัญญา “คณะราษฎร” ๒๔๗๕
เรื่องเด่น:
– เมืองฟ้า : สวรรค์คนอีสาน - ยุทพงศ์ มาตรวิเศษ
– ดินดีเพราะหญ้าปก - ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
– กินข้าวป่า - สุรินทร์ ภาคศิริ
– มหัศจรรย์บัวหลวง - ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท
– “หงายหลังถ่วน” ดวน “อีหล่า” ท้า “พ่อเฒ่ากับลูกเขย”