ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฝึกลูกให้เป็นมังกร

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"ไขความลับสุดยอดวิธีการฝึกเด็กให้เก่ง ให้ดี ให้มีคุณธรรมตามแนวทางปรัชญาและสุภาษิตจีน
ที่ได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลกว่าได้ผลจริง!
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-19 01:06
2018-09-19 01:06
2017-12-20 01:05