ข้อมูล eBook

ชื่อ: นิตยสาร BAREFOOT ฉ.062

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก:

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

LONG LIVE OUR BELOVED KING - ในหลวงในใจฉัน 87 PICTURES OF LOYALTY 87 ภาพแห่งความจงรักภักดีจากการเดินทางทั่วประเทศ FOREVER & EVER 5 คนดังที่มีความรักให้กับพระเจ้าอยู่หัว BIOGRAPHY OF HIS MAJESTY THE KING จากแคมบริดจ์ โลซาน หัวหิน สู่วัดบวรนิเวศวิหาร