ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกษตรกรรมลองทำดู: ผักบุ้ง

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

คู่มือการปลูกผักบุ้งที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ1. ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักลักษณะต้นผักบุ้ง แหล่งกำเนิดจากทั่วโลก รวมถึงสายพันธุ์ผักบุ้งในประเทศไทย 2. แนะนำวิธีเพาะปลูก เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ธรรมชาติของผักบุ้ง วิธีปลูกที่หลากหลาย การคัดเลือกเมล็ด การเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูก วิธีป้องกันโรคและแมลง วิธีเก็บเกี่ยวผักบุ้ง ปฏิทินการปลูก การทำยำผักบุ้งกร๊อบกรอบ ผัดผักบุ้งฝอย และผักบุ้งดอง 3. เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น คุณค่าทางโภชนาการ วิธีเลือกซื้อผักบุ้งที่สดใหม่ รวมถึงวิธีการล้างและเก็บอย่างถูกต้อง การนำผักบุ้งมาปรุงเป็นยาสมุนไพร และทำปุ๋ยน้ำหมัก

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-02-16 01:04