ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกษตรกรรมลองทำดู: ปลาดุก

ผู้แต่ง: ส. พุ่มสุวรรณ

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

คู่มือการเลี้ยงปลาดุกที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ1. ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักปลาดุก ถิ่นกำเนิดและพันธุ์ปลาดุกในประเทศไทย 2. แนะนำวิธีเลี้ยง เรียนรู้วิธีเลี้ยงปลาดุก เริ่มตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ คัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ขั้นตอนการผสมเทียม วิธีเพาะเลี้ยงอนุบาลลูกปลา โรคและศัตรู การจับปลาดุก การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ปฏิทินการเลี้ยง วิธีทำยำปลาดุกฟู ลาบปลาดุก และน้ำพริกปลาดุกย่าง3. เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น คุณค่าทางโภชนาการ วิธีเลือกซื้อ แหล่งเลี้ยงและตลาดปลาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย