ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกษตรกรรมลองทำดู: กุหลาบ

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

คู่มือการปลูกกุหลาบที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง เนื้อหาแบ่งเป็น3 ส่วน คือ1. ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกุหลาบ ถิ่นกำเนิดและพันธุ์กุหลาบ 2. ลองทำดู เรียนรู้วิธีปลูกกุหลาบ เริ่มตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์ และพื้นที่ขั้นตอนการปลูกยกแปลง ขั้นตอนการปลูกในกระถาง วิธีดูแล ป้องกันโรคและศัตรู การตอนกิ่ง ปฏิทินการปลูก วิธีทำยำกลีบกุหลาบ กุหลาบจามุน วุ้นกุหลาบ และเทียนหอมกลิ่นกุหลาบ3. เกร็ดความรู้เสริม เช่น คุณค่าทางโภชนาการ กลเม็ดการเก็บให้สด

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-27 01:06
2017-12-12 01:05
2017-09-09 01:07