ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกษตรกรรมลองทำดู: กระเทียม

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

คู่มือการปลูกกระเทียมที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ1. ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักต้นกระเทียม ถิ่นกำเนิด และพันธุ์กระเทียมในประเทศไทย 2. แนะนำวิธีเพาะปลูก เรียนรู้วิธีปลูกกระเทียม เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน คัดเลือกกลีบ การปลูกกระเทียม โรคและศัตรู การเก็บกระเทียม การปลูกกระเทียมในกระถาง ปฏิทินการปลูก การทำข้าวผัดกระเทียม ขนมปังกระเทียม และกระเทียมดอง 3. เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น คุณค่าทางโภชนาการ วิธีเลือกซื้อและเก็บกระเทียมไว้กินนานๆ เคล็ดลับกำจัดกลิ่นกระเทียม กระเทียมกับภาษาไทย รวมทั้งวิธีใช้กระเทียมรักษาโรคฉบับแพทย์แผนโบราณ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-30 01:07
2018-08-27 01:06
2017-12-12 01:05