ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกษตรกรรมลองทำดู: แตงกวา

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

คู่มือการเพาะแตงกวาที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ1. ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักส่วนต่าง ๆ ของแตงกวา  ถิ่นกำเนิด และประวัติการปลูกในประเทศไทย 2. แนะนำวิธีเพาะ เรียนรู้วิธีปลูกแตงกวา เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การเพาะกล้าแตงกวา การดูแลรดน้ำ รู้จักโรคและศัตรูของแตงกวา การเก็บแตงกวาการปลูกแตงกวาในกระถาง ปฏิทินการปลูก การแปรรูปและการนำแตงกวามาทำอาหาร3. เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น คุณค่าทางโภชนาการจากแตงกวา วิธีเลือกซื้อแตงกวา และสายพันธุ์แตงกวาที่มีรูปร่างและสีสันแปลกตา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-15 01:09
2018-08-27 01:06
2018-02-25 01:05
2017-12-30 01:04
2017-12-12 01:05