ข้อมูล eBook

ชื่อ: Fun?English?สนทนาอังกฤษเริ่มต้น?เล่ม?2:?ใครตดอีกแล้วเนี่ย

ผู้แต่ง: LAIMA เขียน กัณฑมาศ?ปาลวัฒน แปล

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เรียนรู้การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกรวมทั้งคำศัพท์และบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของตนเสริมสร้างทักษะการเขียนและวาดรูปด้วยการแต่งการ์ตูนท้ายเล่ม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-08 01:05
2018-09-07 01:06
2017-07-18 13:20