ข้อมูล eBook

ชื่อ: Fun?English?สนทนาอังกฤษเริ่มต้น?เล่ม?3:?โอ๊ะ!?อะไรกันนี่

ผู้แต่ง: LAIMA เขียน กัณฑมาศ?ปาลวัฒน แปล

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ตั้งแต่อาชีพ สภาพอากาศ สัตว์ และยานพาหนะต่างๆเสริมสร้างทักษะการเขียนและวาดรูปด้วยการแต่งการ์ตูนท้ายเล่ม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-15 01:10
2018-09-19 01:06
2018-08-25 01:05
2018-08-22 01:07