ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชุด เกษตรกรรมลองทำดู: ข้าว

ผู้แต่ง: ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

คู่มือการปลูกข้าวที่ครอบคลุมทุกเรื่อง ตั้งแต่รู้ตักรูปร่างหน้าของต้นข้าว ถิ่นกำเนิด พันธุ์ข้าวไทย ชนิดของข้าว และการทำนาแบบต่างๆ แนะนำวิธีปลูกข้าวตั้งแต่เริ่มเตรียมดิน คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพาะกล้า การดำนา โรคและศัตรูข้าว วิธีเกี่ยวข้าว สิ่งประดิษฐ์จากฟางข้าว และการทำอาหารจากข้าว เล่าเรื่องด้วยภาพการ์ตูนน่ารักสดใส เข้าใจง่าย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-14 01:05
2019-01-15 01:09
2018-01-26 01:07
2017-09-17 01:07
2017-09-14 01:06