ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิทย์ในอาเซียน

ผู้แต่ง: ฤทัย จงสฤษดิ์

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"มาร่วมกันค้นหาเอกลักษณ์และความมหัศจรรย์ของประเทศอาเซียน
ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์สุดท้าทายที่เด็ก ๆ อาจไม่เคยรู้มาก่อน"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-06 01:04
2019-02-04 01:06
2019-01-21 01:09
2018-11-07 01:09
2018-09-15 01:06
2018-09-07 01:06
2017-11-24 01:04