ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรื่องง่ายๆความหมายดีๆ

ผู้แต่ง: สุริยเทพ ไชยมงคล

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

68 เรื่องเล่า ที่อ่านเข้าใจง่าย แต่ให้ความหมายลึกซึ้งและเป็นประโยชน์   มีทั้งนิทาน เรื่องแต่ง และเรื่องจริงในรูปแบบที่สั้นกระชับ แต่เมื่ออ่านจบแล้วจะได้แง่คิด มุมมองใหม่ๆ และแรงบันดาลใจมากมาย ท้ายเรื่องมีการเชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหลากหลายด้าน มีการชี้ชวนให้คิด และมีการตีความที่ช่วยขยายโลกทัศน์ของผู้อ่านให้กว้างไกลยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญให้เพื่อนๆและบุคคลอันเป็นที่รัก

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-09 01:07
2019-02-06 01:05
2019-01-15 01:09
2019-01-12 01:08
2018-12-26 01:10
2018-12-25 01:09
2018-09-19 01:06
2017-12-03 01:05