ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรื่องเล็กๆความหมายใหญ่ๆ

ผู้แต่ง: สุริยเทพ ไชยมงคล

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

มองให้ลึกนึกให้รอบด้าน แล้วเรื่องเล็กๆรอบตัวจะมองสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่คุณ รวม 67 เรื่องเล่าเล็กๆ ที่มีความหมายยิ่งใหญ่ มีทั้งนิทาน เรื่องแต่ง และเรื่องจริงในรูปแบบที่สั้นกระชับ แต่เมื่ออ่านจบแล้วจะได้แง่คิด มุมมองใหม่ๆ และแรงบันดาลใจมากมาย ท้ายเรื่องมีการเชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหลากหลายด้าน มีการชี้ชวนให้คิด และมีการตีความที่ช่วยขยายโลกทัศน์ของผู้อ่านให้กว้างไกลยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญให้เพื่อนๆและบุคคลอันเป็นที่รัก

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-15 01:09
2018-09-18 01:07