ข้อมูล eBook

ชื่อ: นิทานอีสปสอนธรรม เล่ม 4 ฉบับ คนมีปัญญา แม้ตกทุกข์ก็ยังหาสุขได้

ผู้แต่ง: ธรรมสภา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือการ์ตูนอนิเมชั่นสามมิติสำหรับเยาวชน ศีลธรรมของยุวชนคือสันติ
ภาพของโลก ที่จะสอดแทรกคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมให้กับเยาวชน
มีทั้งหมด 20 ตอนดำเนินเรื่องราวโดยเจ้าวัว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-06 01:05
2019-02-06 01:04
2018-09-08 01:05
2018-09-08 01:05
2018-08-25 01:05
2018-08-25 01:05
2018-02-16 01:04
2018-02-16 01:04
2017-12-13 01:05
2017-09-19 01:06
2017-09-19 01:06
2017-09-02 01:06
2017-09-02 01:06
2017-07-28 01:06
2017-07-28 01:06