ข้อมูล eBook

ชื่อ: นิทานอีสปสอนธรรม เล่ม 2 ฉบับ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น

ผู้แต่ง: ธรรมสภา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือการ์ตูนอนิเมชั่นสามมิติสำหรับเยาวชน ศีลธรรมของยุวชนคือสันติ
ภาพของโลก ที่จะสอดแทรกคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมให้กับเยาวชน
มีทั้งหมด 20 ตอนดำเนินเรื่องราวโดยแม่ไก่

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-06 01:04
2019-02-06 01:04
2019-01-17 01:08
2018-12-29 01:10
2018-11-10 01:11
2018-09-21 01:07
2018-09-21 01:07
2018-09-07 01:06
2018-09-05 01:06
2018-08-25 01:05
2018-08-25 01:05
2018-02-22 01:06
2018-02-16 01:04
2017-12-13 01:05
2017-09-19 01:06

หน้า