ข้อมูล eBook

ชื่อ: นิทานอีสปสอนธรรม เล่ม 1 ฉบับ โทษคนอื่นเห็นง่าย โทษของตนเองเห็นยาก

ผู้แต่ง: ธรรมสภา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือการ์ตูนอนิเมชั่นสามมิติสำหรับเยาวชน ศีลธรรมของยุวชนคือสันติ
ภาพของโลก ที่จะสอดแทรกคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมให้กับเยาวชน
มีทั้งหมด 20 ตอนดำเนินเรื่องราวโดยเจ้าสิงโต

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-08 01:06
2018-12-28 01:10
2018-12-24 01:09
2018-11-14 01:12
2018-09-13 01:06
2018-09-07 01:06
2018-09-05 01:06
2018-08-24 01:06
2018-08-23 01:05
2018-02-16 01:04
2017-11-24 01:04
2017-09-19 01:06
2017-09-19 01:06
2017-09-11 01:07
2017-09-07 01:07

หน้า