ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธรรมะDD ชุดหลวงพ่อจรัญพาเจริญ 1

ผู้แต่ง: พระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตัมโม)

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ธรรมะDD ชุดหลวงพ่อจรัญพาเจริญ 1 แก้ปัจจุบันเสียให้ทันท่วงที
เอาปัจจุบันเป็นหลัก ปัจจุบันขณะนี้ เป็นของเราแน่ ชั่วโมงต่อไปจะเป็นของเรา หรือไม่...ยังไม่ทราบ
รวบรวมข้อความคติธรรมคำสอนให้ทันท่วงทีแบบข้อความสั้นๆเข้าใจง่าย ปฏิบัติเองได้ และระลึกรู้อย่างมีสติได้อย่างรวดเร็ว