ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธรรมะก่อนนอน ทศชาติ ภูมิทัตตชาดก

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ภูริทัตตชาดกมีข้อคิดและคติสอนใจดังนี้
การบำเพ็ญศีลบารมี เป็นหนทางไปสู่ความสุข
ความโลภเป็นสิ่งชั่วร้ายเช่นเดียวกับการเนรคุณ
ผู้มีความอดทนย่อมประเสริฐยิ่งนัก