ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธรรมะก่อนนอน ทศชาติ มหาชนกชาดก

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

มหาชนกชาดกมีข้อคิดและคติสอนใจดังนี้
ควรมีความพากเพียรพยายามให้ถึงที่สุด
เพื่อให้ถึงแก่สิ่งที่มุ่งหวัง ควรเพียรสุดกำลัง แล้วความสำเร็จก็จะมาเยือน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-16 01:09
2017-09-20 01:06