ข้อมูล eBook

ชื่อ: วรรณคดีก่อนนอน พระพุทธเจ้า

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

พบกับวรรณคดีก่อนนอนแสนสนุกเรื่องราวของ "พระพุทธเจ้า" มหาศาสดา ผู้หักกงล้อแห่งวัฏสงสาร ให้ทั้งความสนุกสนาน และคำสอนมากมาย ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-10 01:11
2018-09-07 01:06
2018-09-07 01:06
2018-08-24 01:06
2018-08-24 01:06
2017-12-27 01:05
2017-12-27 01:05
2017-12-06 01:05
2017-11-26 01:05
2017-11-11 01:06
2017-09-07 01:07
2017-09-04 01:07
2017-08-27 01:05
2017-07-28 01:06