ข้อมูล eBook

ชื่อ: วรรณคดีก่อนนอน แก้วหน้าม้า

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

พบกับวรรณคดีก่อนนอนในรูปแบบนิทานภาพแสนสนุก ยอดหญิงอัปลักษณ์ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ให้ทั้งความสนุกสนาน แฝงข้อคิดสอนใจ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความคิด สติปัญญา และพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว ช่วยให้เด็กๆ เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-16 01:06
2019-02-08 01:06
2018-12-09 01:08
2018-11-26 01:09
2018-11-15 01:10
2018-11-10 01:11
2018-09-07 01:06
2018-09-06 01:06
2018-08-28 01:06
2018-08-23 01:05
2018-07-16 01:07
2017-12-27 01:05
2017-12-26 01:04
2017-12-14 01:05
2017-12-13 01:05

หน้า