ข้อมูล eBook

ชื่อ: มารยาทไทย

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับ "มารยาทไทย" ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็น "คนไทย" ซึ่งถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลัง ทั้งมารยาทในการยืน การเดิน การคลาน การนั่ง การแสดงความเคารพ การส่งของ การรับของ การปฏิบัติต่อพระสงฆ์ และมารยาทที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รู้จักเรียนรู้ และรักษาวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-18 01:08
2018-12-28 01:10
2018-12-09 01:08
2018-11-10 01:11
2018-11-10 01:11
2018-09-20 01:06
2018-09-20 01:06
2018-08-25 01:05
2018-08-23 01:05
2017-09-11 01:07
2017-09-07 01:07