ข้อมูล eBook

ชื่อ: การละเล่นพื้นบ้านไทย

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเพลงและการละเล่นพื้นบ้านของไทยกว่า 51 ชนิด พร้อมบอกรายละเอียดของสถานที่เล่น ผู้เล่น อุปกรณ์ วิธีเล่นโดยละเอียด นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยมีภาพประกอบชัดเจน สามารถปฏิบัติตามได้ทันที

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-22 01:06
2019-02-21 01:05
2019-02-14 01:05
2019-02-09 01:07
2019-01-19 01:07
2018-12-05 01:10
2018-11-19 01:12
2018-11-07 01:09
2018-11-07 01:09
2018-08-25 01:05
2017-12-29 01:05
2017-12-26 01:04
2017-12-14 01:05
2017-12-08 01:06