ข้อมูล eBook

ชื่อ: สาวิตรี (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: กวิตา ถนอมงาม

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"สาวิตรี" เป็นเรื่องที่แทรกอยู่ในมหากาพย์ภารตะ รัชกาบที่ 6 ทรงนำเนื้อเรื่องมาแต่งเป็นความเรียงร้อยแก้วและบทละครร้อง ซึ่งมีเนื้อหาให้ข้อคิดในเรื่องคุณธรรมความดีงาม ความเพียรพยายาม การใช้สติปัญญาและไหวพริบในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้จึงถูกหยิบยกให้เป็นหนังสือ เลือกอ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย เพื่อให้เยาวชน นำข้อคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-29 01:10
2018-11-10 01:11
2017-09-04 01:07