ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือ Word 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: ดวงพร เกี๋ยงคำ

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือที่แนะนำการใช้งาน Word 2010 ง่ายๆ แบบ Step by Step สำหรับการสร้างงานเอกสาร รายงาน จดหมายเวียน ใบประกาศ เลเบล โบรชัวร์ แบบฟอร์ม โดยผู้ใช้งานจะสร้างเองทั้งหมด หรือเลือกเอกสารแบบสำเร็จรูป ที่มาพร้อมกับโปรแกรม เพื่อปรับแต่งให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการก็ได้ พร้อมการจัดเก็บไฟล์เอกสารไว้บนอินเทอร์เน็ต หรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF ก็ทำได้เช่นกัน อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อม Workshop ตัวอย่างฟีเจอร์ใหม่ๆ บน Word 2010 ที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้ทันที

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-19 01:12
2018-09-20 01:06
2017-12-04 01:05
2017-11-17 01:08