ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระศิวะ มหาเทพแห่งจักรวาล

ผู้แต่ง: ป๊อก เชลซี

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

พระพิราพคืออวตาลหนึ่งพระองค์พระอิศวร ซึ่งถือว่าสูงสุดในการสักการะบูชา พระศิวะทรงเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลหนึ่งในตรีมูรติ เชื่อกันว่าพระองค์จะประธานพรวิเศษทุกอย่างให้แก่ผู้สักการะบูชา โดยเฉพาะผู้หมั่นกระทำความดีงามและยึดมั่นในศีลธรรม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-20 01:06
2017-09-07 01:07