ข้อมูล eBook

ชื่อ: ดนตรีสนุก ปลูกอีคิว

ผู้แต่ง: นันทนา อุตมเพทาย.

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

พบกับสารพันเรื่องเล่าจากชั่วโมงเรียนดนตรีที่ต้องใช้สารพัดวิธีปรับพฤติกรรมเจ้าตัวเล็ก ถ่ายทอดพฤติกรรมของเด็กๆ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนเปียโน โดยครูแน้นได้เล่าถึงพฤติกรรมของเด็กแต่ละแบบที่ครูแน้นเจอ พร้อมทั้งสรุปเทคนิคในการรับมือกับเด็กแต่ละแบบไว้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเด็กใจร้อน เด็กขี้โมโห เธอหาวิธีจัดการกับเด็กแต่ละพฤติกรรมได้อย่างน่าทึ่ง ด้วยความเข้าใจและเอาใจใส่ช่วยขัดเกลาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน พร้อมกับปลูกฝังให้เด็กรักดนตรี สำหรับผู้ปกครอง คุณครู หรือผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับเด็กๆ ทุกคน ไม่ควรพลาด!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-21 01:05
2019-02-13 01:06
2019-02-05 01:07
2019-02-03 01:06
2018-11-13 01:10
2018-11-10 01:11
2018-09-05 01:06
2018-08-25 01:05
2018-07-13 01:07
2018-03-06 01:06
2017-12-20 01:05