ข้อมูล eBook

ชื่อ: กินอย่างมังสวิรัติ กินได้ทุกเทศกาล กินอย่างสุขภาพดี

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"คนที่หันมาหาแนวทางมังสวิรัตินั้น
ล้วนแล้วแต่มีหลากหลายสาเหตุ
และหลากหลายความต้องการแตกต่างกันออกไป
แต่ทุกปัจจัยต่างมีผลทำให้มังสวิรัติได้รับการยอมรับ
จนมีผู้ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานหลายพันปี
และกลายเป็นแนวปฏิบัติทางศาสนา
สำหรับหลายศาสนาในปัจจุบัน
"