ข้อมูล eBook

ชื่อ: รอบรู้วิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง: โกสินทร์  รตนประเสริฐ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ครบครันและครอบคลุมทุกเนื้อหา ร้อยแปดปัญหาวิทยาศาสตร์ที่น่ารู้ จากอะตอมเล็กๆถึงจักรวาลอันไพศาล จากนักประดิษฐ์ผู้มุ่งมั่น สู่นวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ รวบรวมเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยร้อยเรื่องไว้มากมายล้วนน่าสนใจ เสมือนสารานุกรมวิทยาฉบับพกพา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-15 01:07
2018-09-08 01:05
2018-09-06 01:06
2018-08-23 01:05
2018-08-23 01:05
2017-12-08 01:06
2017-07-28 01:06
2017-07-18 13:20
2017-07-18 13:20