ข้อมูล eBook

ชื่อ: ระเบียงสวน  ระเบียงสวย

ผู้แต่ง: อรัญญา  ทองโอ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: บ้านและสวน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

บอกเล่าเรื่องราวของการสร้างสวนบนระเบียงทุกแง่มุมทั้งพันธุ์ไม้ อุปกรณ์ ขั้นตอนการจัดสวนเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย ภาพประกอบสวยงามชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสีสันสำหรับมุมพักผ่อนของคุณ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-13 01:10
2018-09-26 01:07
2018-09-15 01:07
2018-09-11 01:06
2018-08-25 01:05
2017-12-30 01:04
2017-09-20 01:06
2017-09-18 01:06