ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์อินเดีย

ผู้แต่ง: วีระชัย โชคมุกดา

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

" พลิกแดนภารตะประวัติศาสตร์อินเดียอารยธรรมตะวันออกที่ไม่มีวันล่มสลายอินเดียเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลกจากอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุจนถึงการก้าวขึ้นมายืนในแถวหน้าของโลกปัจจุบันนั้นย่อมมีเรื่องราวมากมายให้ ติดตามประวัติศาสตร์ของอินเดียคือประวัติศาสตร์ของโลกตะวันออกที่ทุกคนต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจหนังสือเล่มนี้รวบรวมนับแต่จุดกำเนิดอินเดียทั้งชาวดราวิเดียนและอินโดอารยัน ผ่านการปกครองในห้วงสมัยต่างๆผ่านเรื่องราวของการเผยแพร่อารยธรรมและศาสนามาจนถึงการปลดแอกจากจักวรรดินิยมนี่ล้วนแล้วแต่คือเนื้อหาและสาระที่สำคัญยิ่ง
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-25 01:09
2018-09-07 01:06
2018-08-28 01:06
2018-08-25 01:05
2017-12-03 01:05