ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง (ฉบับพกพา)   ญี่ปุ่น

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการเที่ยวรอบโลก

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รู้จักญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ภูมิประเทศและภูมิอากาศ เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดี ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนไปญี่ปุ่น อาหารการกิน การเงิน ที่พัก-โรงแรม การสื่อสาร เตรียมตัวไปญี่ปุ่น วัดหยุดราชการและเทศกาลที่น่าสนใจ การเดินทางไปญี่ปุ่น การคมนาคม สถานที่ท่องเที่ยว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-13 01:10
2018-09-19 01:06
2017-07-18 13:20