ข้อมูล eBook

ชื่อ: อันยอง ฮาเซโย เกาหลี

ผู้แต่ง: ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์ (จิระรัสมิ์ มนตรีมนัส)

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

จับกระแสเกาหลีฟีเวอร์ พร้อมสารพันสาระความรู้ของแดนกิมจิที่พร้อมพรั่งทั้งความงามตามธรรมชาติ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมและประเพณี สิ่งเหล่านี้ทำให้หลายคนใคร่รู้จักและทักทายกับแดนโสมผืนดินทีผสมผสานความเก่า และใหม่...อย่างลงตัว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-14 01:05
2018-11-24 01:08
2018-11-15 01:09
2018-11-07 01:09
2018-11-07 01:09
2018-09-19 01:06
2018-09-13 01:06
2018-08-25 01:05
2017-11-24 01:04
2017-11-11 01:06
2017-07-18 13:20