ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง(ชุดดินแดนในฝัน) ฝรั่งเศส

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการเที่ยวรอบโลก

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

 ฝรั่งเศส ประเทศที่แสนงดงาม แหล่งกำเนิดศิลปะหลายยุคหลายสมัย วัฒนธรรมที่หยั่งรากลึก และแสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติที่หนักแน่นมั่นคง ในอีกมุมหนึ่ง...สีสันแห่งชีวิตคนเมืองยังคงดำเนินต่อไป พร้อมกับบางคนที่กำลังปลดปล่อยจินตนาการให้ล่องลอยไปในดินแดนแห่งนี้..

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-25 01:09
2018-12-21 01:09
2018-11-10 01:11
2018-09-19 01:06
2018-09-15 01:06
2018-09-11 01:06
2018-08-25 01:05
2017-11-12 01:07
2017-07-18 13:20
2017-07-18 13:20